Al XXII-lea Simpozion anual “Mihai Eminescu” s-desfăşurat la New York pe durata a două zile, 16-17 ianuarie 2016. Comunicări: Ştefan Stoenescu, Theodor Damian, Alina Feld, Doru Tsaganea, Valentina Ciaprazi, Mircea Săndulescu, Grigore Culian, Doina Uricariu, Viorica Colpaci.  

Read more